Home
O firmie
Oferta usług
Mazowsze Północne
Kontakt

Home


Szanowni PaństwoWitamy serdecznie na stronie internetowej GAZ MAZOWSZE Spółka z o.o..
 

          

     GAZ MAZOWSZE Spółka z o.o. zmieniło nazwę z Przedsiębiorstwo Branżowe „GAZOWNIA SERWIS” Sp. z o.o., które rozpoczęło swoją działalność w roku 2000. Spółka  na fundamencie wykwalifikowanej kadry specjalistycznej oraz bogatego zaplecza technicznego realizowała wiele dużych inwestycji związanych z budową gazociągów, stacji gazowych I i II stopnia, instalacji gazowych w zakładach produkcyjnych, gazyfikacji miast i wsi na zlecenie Inwestorów. Na podstawie tak bogatego doświadczenia, a także porozumień z włodarzami gmin Załuski, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki i Pomiechówek Zarząd Spółki zdecydował o realizacji własnej inwestycji polegającej na budowie systemu dystrybucji gazu ziemnego obejmującego w.w. gminy. W ramach tego przedsięwzięcia Spółka zrealizowała budowę stacji włączeniowej do krajowego systemu przesyłowego w Karolinowie, a także 15 km gazociągu w/c DN200, dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych Io w m. Załuski i Strubiny oraz blisko 30 km sieci gazowej ś/c obejmującej gm. Załuski i Zakroczym.

Obecnie spółka zorientowana jest na dystrybucję gazu ziemnego we własnym systemie, a także bieżącą obsługę obecnych i przyszłych Klientów. W związku z tym w roku 2014 siedziba Spółki została przeniesiona z Warszawy do Załusek, które są sercem inwestycji.

 

Spółka w związku z prowadzoną obecnie działalnością posiada następujące uprawnienia i dokumenty:

- status Operatora Systemu Dystrybucyjnego nadawany przez Urząd Regulacji Energetyki,

- koncesje na dystrybucję paliw gazowych na terenie gm. Załuski i Zakroczym,

- koncesje na obrót gazem ziemnym w kraju i za granicą,

- własną taryfę na sprzedaż paliwa gazowego zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki.

 

Spółka ma w planach dalszy rozwój sieci gazowej na terenie gm. Zakroczym, a także w przyszłości na terenach gm. Nowy Dwór Mazowiecki i Pomiechówek.

 

Zapraszamy do współpracy.

Prezes Zarządu

Remigiusz Górzyński